Programi


INTUITIVE
LIFE COACHING


 

PRIJAVI SE

SI ŽE VELIKOKRAT ZASTAVIL CILJE, KI PA JIH NISI USPEL REALIZIRATI?

 

Intuitivni life coaching je oblika life coachinga, v katerem je cenjeno resnično bistvo stranke in nagovorjeni vsi njeni aspekti, fizični, čustveni, umski in duhovni, da bi lahko ta s svojo močjo in aktivacijo svojih notranjih virov dosegla zastavljeni cilj.

Coach ji je pri tem v podporo na način, da ji pomaga prepoznavati njene obstoječe notranje vire in preko strategij  Activation© Method Coachinga razvijati nove, ki obstoječe še obogatijo.  

Pri izbiri strategij vključuje lastno intuicijo in zaupa v strankino, s čimer se še poveča verjetnost, da bodo aktivirani tisti notranji viri, ki privedejo do resnično trajne spremembe.


5-STAR
METHOD


 

PRIJAVI SE

KAKO VEŠ, DA SE PRAVILNO ODLOČAŠ?

 

Metoda petih zvezdic© za modre odločitve je metoda, s katero pridemo do informacij in rešitev ter posledično odločitev z vključevanjem vseh svojih aspektov. Ključno vlogo odigrata intuicija in modrost srca, um in telo sta v podporo. Z upoštevanjem intuicije zajamemo tudi informacije iz polja svojega in kolektivnega nezavednega, s čimer se močno razširi nabor možnih rešitev. Srce, ki ima lastno inteligenco, pa nas usmeri, da iz podanega nabora izberemo tisto, kar je prav, je skladno z našim notranjim kompasom, naše odločitve pa so prave za nas in za druge.

5 zvezdic je:

★ 1 ★
 Odkrij svoje srce
(Discover your heart

★ 2 ★
Obnovi svojo pravo moč (Restore your true power)

★ 3 ★
Sledi resnici
(Go for the truth)

★ 4 ★
Osredotoči se na služenje
(Focus on service)

★ 5 ★
Ceni notranjo vizijo
(Value inner vision).

 

Metodo integriramo v druge naše programe razvoja ljudi, kot na primer v program doseganja ravnovesja v človeku – ključ do zdravja.PROCES 
.


 

PRIJAVI SE

KDO SEM, ZAKAJ SE MI DOGAJA VSE TO, ČESA SE MORAM NAUČITI?

 

Naše življenje in neskončno bivanje se odvijata skozi proces – na ravni neskončnosti skozi proces duše, na ravni končnosti skozi proces osebnosti, misli, čustev in fizičnega telesa.

V vseh življenjskih situacijah so prisotni vsi štirje nivoji – duša, misli, čustva in fizične reakcije. Ko duša vstopi v fizično telo in v novo rojstvo, s tem vstopi v učilnico novega življenja in v proces inkarnacije. Skozi odnose, situacije in delo se učimo pravilnega delovanja in razrešujemo karmo, posledice preteklih dejanj. Namen reinkarnacije je samospoznanje, spoznanje duše in najvišjega izvira vsega, kar obstaja. Končni namen je osvoboditev.

Štirje deli procesa zajamejo celoto. Vsak del vsebuje pogovor s svetovanjem in energijsko razbremenitev s podporo.

V obravnavi vstopimo v vsa bistvena področja:

≈ fizično telo: 
– vsi glavni organi
– znamenja, ki jih kaže fizično telo samo

 

≈ mentalno telo
– miselni vzorci
– prepričanja

 

≈ partnerski odnos

≈ etrsko telo
– energetski centri
– pranski tokovi

 

≈ kavzalno telo:
– zapisi preteklih življenj

 

≈ otroci

≈ astralno telo
– čustva
– navezanosti

 

≈ osnovna družina in odnosi
– mama, oče, bratje, sestre

 

≈ poklicna pot, pot namena
    in poslovni odnosi.

Kaj vam prinaša sklop štirih procesov?


* Odgovore na bistvena vprašanja:

Kdo sem?   Zakaj se mi dogaja to, kar se mi?   Česa se moram naučiti?

Kako živeti v skladu s svojo notranjo potjo?

Kam grem in kako pridem tja?

* Razbremenitev energijskih bremen.

* Vitalizacijo telesa.

* Zbistritev uma.

* Povečanje koncentracije in usmerjenega delovanja.

Proces je tudi dobra podpora zdravljenju psihičnih in zdravstvenih težav.


STILL
AM


 

PRIJAVI SE

KAKO VEŠ, DA SI ZDRAV?

 

Sodobna definicija opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. 

Da bi bil človek zdrav, mora tako uravnoteženo skrbeti za fizični, čustveni, mentalni in duhovni vidik samega sebe. Brez ravnovesja vseh teh aspektov je človeku zelo težko učinkovito delovati v svetu. Oblikovanje ravnovesja pa zahteva prizadevnost in trdno voljo, poznavanje samega sebe, v prvi vrsti svojih prednosti, šibkosti, prevladujočih značilnosti, veščin, talentov in sposobnosti, vključno z mentalnimi in čustvenimi vzorci, ki jih lahko ima.

Ko to enkrat prepoznamo, je naslednji korak prepoznati te nagnjenosti v naših dnevnih aktivnostih, ko se pojavijo in delujejo na področjih, kjer smo prepričani, da je potrebno delo z namenom postati zdravo celostno človeško bitje.

V HOLICENTRU ANGELIKA smo razvili still am© program, s katerim vam pomagamo pri oblikovanju ravnovesja.

Program se izvaja individualno, za pare in družine.RAZVOJ
LJUDI 
.


 

PRIJAVI SE

NAJVEČJE BOGASTVO SMO LJUDJE. ZAKAJ?

 

Največje bogastvo organizacij smo ljudje. Zmožni smo ustvarjati, se razvijati, rasti. Zavestno se lahko odločamo, v katero smer se bomo razvijali in katere svoje potenciale bomo realizirali. Poleg tega smo ustvarjeni za odnose, ki so naša vseživljenjska šola.

Organizacija, ki se tega zaveda, svojim zaposlenim ne samo pripisuje ustrezno težo, ampak pozna njihove potenciale in manjke v odnosu do potreb organizacije. Na podlagi tega v zaposlene sistematično vlaga skozi usposabljanja, coachinge, mentoriranje. Strategija razvoja zaposlenih, model kompetenc, sistem mentorstva oz. internega prenosa znanja – vse to takšni organizaciji ni tuje.

Strokovnjaki HOLICENTER ANGELIKA organizacijam pri tem nudimo strokovno podporo in usmeritve. Model kompetenc in strategijo razvoja zaposlenih gradimo na prepoznanju, kateri so tisti vidiki poslovanja, kulture in klime, ki jih je strateško najbolj nujno spremeniti preko usposabljanj, coachinga, mentorstva in drugih oblik vlaganja v ljudi, da bo organizacija kratkoročno in dolgoročno bolj uspešna, zaposleni pa bolj zavzeti. Pri vzpostavljanju sistema mentorstva upoštevamo, da mora biti to skrbno načrtovano in dobro vodeno, mentorji podprti, procesi pa standardizirani, dokumentirani in sproti spremljani.

IZ NAŠE MEDIJSKE KNJIŽNICE

 

Zasnovali smo akcijo Pametna Slovenija in v njej mentorirali dijake in dijakinje različnih šol, da so skupaj ustvarili svojo vizijo Slovenije v 2030. O tej so posneli tudi video. Akcijo smo izpeljali v okviru KOC SOTRAG, 2017.

Zasnovali in posneli smo humorni prispevek o tem, zakaj je pomembno, da podjetja skrbijo za razvoj svojih zaposlenih, jih usposabljajo. Video smo posneli v okviru KOC za trajnostno prihodnost, 2014.