Reference

maja

 

 

 

 

mag. Maja Velej

Izobrazba: magistrica znanosti s področja sociologije

Izkušnje:

- svetovalka na Ministrstvu za šolstvo in šport, v Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (2001 – 2009)

- operativni vodja bilateralnega projekta MoFAS – modernizacija finančno-administrativnega sistema, financiranega iz predpristopnega programa Matraflex (2004 -2005)

- vodja delovne skupine za informatizacijo, znotraj projekta MoFAS (2005)

- operativni vodja in članica projektne skupine za implementacijo novega načina financiranja in upravljanja v srednjem poklicnem in strokovnem ter višjem strokovnem izobraževanju (MoFAS, II. faza) (2006 – 2009)

- članica delovne skupine za pripravo osebne izkaznice srednjih šol (2007)

- članica nacionalne komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju (2008)

- operativni vodja in članica delovnih skupin za ovrednotenje programov srednjega poklicnega in strokovnega ter višjega strokovnega izobraževanja (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

- članica delovne skupine za pripravo evidenc (in zakona o evidencah) v šolstvu (2006 – 2008)

- članica delovne skupine za deregulacijo sredstev za opremo in investicijsko-vzdrževalna dela v šolstvu (2006, 2007, 2008, 2009)

- članica različnih delovnih skupin za pripravo normativnih aktov ipd. (2005 – 2009)

- vodja aktivnosti S.O.S. mediacije (2009 – 2010)

- urednica in scenaristka devetih višješolskih e-učbenikov (2010 – 2011)

- direktorica HOLICENTRA ANGELIKA (2009 - )

- administrativni vodja projekta Kompetenčni center za trajnostno prihodnost (2013 - )

 

Ključne kvalifikacije:

- veliko izkušenj s financiranjem in investiranjem v poklicno in strokovno izobraževanje ter izobraževanje kot celoto (učinkovitejša raba sredstev, učinkovitost – enakost – kakovost; inovativni mehanizmi; vlaganje s strani države, regij, lokalne skupnosti, podjetij, posameznikov…)

 - veliko izkušenj z določanjem standardov in normativov za izvajanje in financiranje izobraževanja, določanjem vpisnih pogojev/postopka, pravic in dolžnosti dijakov, vajencev in študentov višjih strokovnih šol

- izkušnje v inovativnih pristopih v različnih izobraževalnih sistemih v evropskem kontekstu

- izkušnje z razvojem inovativnih modelov financiranja

- izkušnje z razvojem inovativnih modelov ravnanja z mladimi na obrobju

- izkušnje z izdelavo in implementacijo  modelov kompetenc za podjetja

- veliko izkušenj s pripravo in upravljanjem večjih projektov

- poznavanje vpisnih in zaposlitvenih politik in ukrepov na nivoju EU, dobro seznanjena s to problematiko za posamezne države EU in države zahodnega Balkana

- poznavanje finančne perspektive 2007 – 2013 in 2014 - 2020

- veliko izkušenj z organizacijo študijskih obiskov, seminarjev, delavnic, konferenc ipd.

- izkušnje z analizo izobraževalnih sistemov, družbenih trendov…

- avtorica in soavtorica člankov, priporočil, priročnikov; izkušnje z založništvom…

- avtorica internih didaktičnih gradiv, razvitih za potrebe mladih z učnimi težavami

- urednica in scenaristka devetih e-učbenikov za različne višješolske programe

- konzultantka za e-učbenike

- soavtorica neformalnih izobraževalnih programov … 

 

 

marjan

 

 

 

 

 

mag. Marjan Velej

Izobrazba: magister znanosti s področja strojništva

 

Izkušnje:

 

Član delovnih teles na nacionalni ravni: