Projekti

HOLICENTER ANGELIKA je kredibilni in zanesljivi partner v projektih, ki jih sofinancira Evropska unija.

 

Po načelu projektnega vodenja razvija tudi nove modele storitev in tehnologij, katerih osnovni cilj je izboljšati kakovost življenja v družbi.