HOLICENTER ANGELIKA je zavod za celostni razvoj ljudi

HOLICENTER ANGELIKA združuje štiri stebre - temeljne dejavnosti, ki smo jih poimenovali RAZVOJ LJUDI, NARAVA DOMA, SCENAR ANGELIKA in PO POTI NOVE ŠOLE. Cilj prvega je dvigovanje usposobljenosti ljudi za poklic in vsakdanje življenje; cilj drugega krepiti zdravo bivalno ugodje z vnašanjem narave v bivalni in delovni prostor; cilj tretjega pomagati ljudem odpravljati vzroke za neravnovesja v telesu; cilj četrtega soustvarjati holistično šolo, ki poudarja univerzalne vrednote in gradi dober značaj.