Kompetenčni center za trajnostno prihodnost

HOLICENTER ANGELIKA je finančno administrativni partner v projektu KOMPETENČNI CENTER ZA TRAJNOSTNO GRADNJO IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE – ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST, ki povezuje 18 podjetij s področja trajnostne in energetsko učinkovite gradnje ter je sofinanciran s strani Evropske unije, iz sredstev Evropskega socialnega sklada, in Republike Slovenije, Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S pomočjo usposabljanj in izobraževanj razvijamo tiste kompetence zaposlenih v partnerskih podjetjih, za katere smo predhodno preko modela kompetenc ugotovili, da so bistvene za uspešnost zaposlenih na njihovih delovnih mestih.

Za 6 za panogo specifičnih profilov (projektant, tržnik v gradbeništvu, monter, kvalificirani gradbeni delavec in proizvodni delavec, drugi) smo izdelali 15 različnih kompetenčnih profilov za delovna mesta. Za vsakega smo izdelali kompetenčne matrike, v katerih smo opredelili splošne, organizacijske, generične in poklicno-specifične kompetence, ki so ključne za uspešno izvajanje dela v partnerskih podjetjih. Nato smo izmerili razvitost teh kompetenc pri zaposlenih in na osnovi analize rezultatov določili optimalni program usposabljanj in izobraževanj po šestih sklopih: Trajnostni razvoj, Novosti v stroki, Izpopolnjevanje v stroki, Komunikacijske veščine, Organizacijsko vedenje in Upravljanje s seboj.

Poseben poudarek dajemo kompetencam s področja trajnostnega razvoja, saj je to vodilna nit projekta. Predvsem spoznavamo nove materiale, postopke in tehnologije izdelave, vgradnje in ravnanja z odpadki, ki zmanjšujejo okoljski odtis.

Čeprav je primarni cilj našega kompetenčnega centra preko ciljnih usposabljanj izboljšati usposobljenost in konkurenčnost zaposlenih v partnerskih podjetjih, preko promocijskih in informativnih aktivnosti svojo pozitivno prakso s kompetenčnim pristopom širimo tudi na druga podjetja v panogi in širše.

Vrednost projekta je 406.692,50 € in se izvaja v obdobju 1. 2. 2013 – 31. 8. 2015.

Nosilni partner je GNEZDO d. o. o., drugi partnerji pa še SELTRON d. o. o., TERMO-TEHNIKA d. o. o., GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC d. d., EUTRIP d. o. o., ZEROX d. o. o., KAGER HIŠA d. o. o., ELEKTRO KUMER d. o. o.,  ENERTEC d. o. o., GRAD-ART d. o. o., TIP INŽENIRING d. o. o., CIBOS d. o. o., ART DECOR 2000 d. o. o., TERRA, ANTON DOBNIK s. p., PESEK BOŠTJAN s. p., , GORAZD ŽMAVC s. p. in ELEKTRO KOKALJ s. p.. 

Več informacij na www.trajnostna-gradnja.si.