Razvoj ljudi

VIZIJA

Dvigujemo usposobljenost ljudi za poklic in vsakdanje življenje.

SLOGAN

Postati najboljši jaz.

 

IZVAJAMO

 

 

 • Priprava in vodenje projektov
 • Razvoj modelov kompetenc
 • Razvoj in izvedba programov izobraževanja in usposabljanja
 • Podpora razvoju in izvedbi strategij za ravnanje z ljudmi
 • Podpora izboljšanju prenosa novega v prakso

REFERENCE

 

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu
 • Kompetenčni center za trajnostno prihodnost
 • Educare
 • S.O.S mediacija
 • Nova priložnost
 • Metoda petih zvezdic© za modre odločitve

 

NAŠI STROKOVNJAKI

 

mag. Marjan Velej, univ. dipl. inž. stroj.

mag. Maja Velej, univ. dipl. nov.